D E M O  D I K T Á T  (další diktáty na diktaty.ewa.cz)

Hodiny odb?ly dvanáctou. (33 úloh)
V bstřině plavali pstruzi.  Bli jsme pozváni na zabjačku do Blan.  V říjnu se dobvají brambory.  Blo b škoda tu hračku rozbt.  Peřina bla přehozena přes bdlo.  Tetička nás pobzela, abchom jedli.  Španělští dobvatelé bli domorodci přijati přátelsky.  Hřebk bl rezavý.  Jan Lucemburský bl zabt v btvě u Kresčaku.  Čas ub jako voda.  Kolik peněz vám zblo?  Ve světě je ještě mnoho bdy.  Ve vejci je blek a žloutek.  U řeky nás obtěžovali neodbtní komáři.  Jan je můj bvalý spolužák.  Úbtek krve raněného je příliš velký.  Urodilo se mnoho oblí.  Pes má bstrý čich.  Hráč hb unikal oběma obráncům.  Krotitel práskl bčem.  Surovec zabl psa.  Bvalo tam veselo. Hodiny odbly dvanáctou. 
Správně:      Špatně:       Úspěšnost: %

Pokud vyplníte následující údaje, můžete odeslat výsledek cvičení na libovolnou e-mailovou adresu.(POUZE DEMO - NELZE ODESLAT)

Jméno:    Třída:    E-mail příjemce: 

  

Návod - instrukce pro práci:
  • velikost textu si můžete upravit: zmenšit písmo - nastavte před zahájením práce
  • chybějící písmena doplňujte výběrem z rozbalovacího seznamu.
  • dopisovat písmena klávesnicí
  • pokud pole po vyplnění opustíte, není již možná oprava jednotlivé odpovědi
  • odpovědi jsou okamžitě vyhodnoceny a správné odpovědi jsou zobrazeny zelenou barvou, špatné odpovědi červeně
  • za každou správnou odpověď se přičítá jeden bod, výsledek je vyjádřen jako % správných odpovědí z celkového počtu úloh
  • mezi poli se přesunujte vpřed pomocí klávesy TAB (zpět - SHIFT+TAB) nebo myší
[Cvičení: Hodiny odb?ly dvanáctou.]   [Celkem použito: 146 x.]   [Naposledy použito dne: 18.12.2003]   [© 2003 Jiří Husa]